School voor Zijnsoriëntatie Nederland

De school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht (NL) is het officiële landelijke opleidingsinstituut voor Zijnsoriëntatie. De school is als non-profit organisatie gehuisvest in een sfeervol oud klooster. 

De school voor Zijnsoriëntatie is in 1987 opgericht door Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De school begon als een opleidingsinstituut voor psychotherapeuten en verplaatste langzamerhand haar zwaartepunt naar bewustzijnsontwikkeling en zelf-actualisatie. Nu is zij uitgegroeid tot een uitgebalanceerd spiritueel pad voor levenskunst. Niet alleen qua profiel maar ook qua omvang is de school veranderd. Jaarlijks studeren er meer dan 400 studenten. Daarnaast hebben afgestudeerde studenten in Nederland en België zelfstandige centra opgericht om Zijnsgeoriënteerde begeleidingen en trainingen aan te bieden.

Het pad van levenskunst is een diepgaand bewustwordingsproces waarin alle aspecten van jouw leven aan bod komen. Dit vraagt tijd. De school biedt daarom naast workshops, retraites en meditatie-avonden ook meerjarige trainingen en opleidingen aan.

Meer weten over de school? Ga dan naar de website van de school.


School: een plek om te leren niet-doen

Waarom noemen wij ons school voor Zijnsoriëntatie ? In het grieks betekent school: plaats van rust, van vrije tijd. Vrije tijd in de zin van tijd voor reflectie en bezinning. Een school creëert een ruimte waar je niet gebonden bent aan de logica van de ‘gebonden’ tijd, van targets die gehaald moeten worden, van economische doelstellingen. Onze school wil zo’n ruimte aanbieden. Een plek waar rust is om te contempleren, een plek om te leren niet-doen. Hierdoor kom je in contact met kwaliteiten van jezelf die geen resultaat zijn van een ontwikkelingsweg, maar die spontaan verschijnen als je ‘rust in Zijn’. Deze kostbare en pure Zijnskwaliteiten vormen het uitgangspunt van het Zijnsgeoriënteerde  levenskunstpad.